MECHANIAK PODBIJA EUROPĘ

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży po raz kolejny będą mieli okazję odbyć praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. W przyszłym roku 40 uczniów klas trzecich będzie miało możliwość odbycia stażu we Włoszech w firmach z branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej.

W ramach akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w latach 2016-2017 w łomżyńskim Mechaniaku zostanie zrealizowany projekt „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”. Projekt napisany przez nauczycieli szkoły Sylwię Gradowską oraz Kamila Piwko otrzymał dofinansowanie o wartości ponad 106 000 euro (432 000 PLN).

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” to sektor, w ramach którego organizacje i instytucje związane z kształceniem zawodowym i szkoleniami mogą realizować projekty mobilności edukacyjnej i partnerstw strategicznych. Kontynuują tradycje programu Leonardo da Vinci. Dzięki projektowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicznych staży. Ułatwiają przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią staży jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Tradycją w łomżyńskim „Mechaniaku” stały się wyjazdy na staże zagraniczne. W ubiegłych latach uczniowie szkoły odbyli staże w Szwecji, Niemczech, Hiszpanii i Anglii. Kolejne praktyki zagraniczne zorganizowane będą we Włoszech przy współpracy z firmą AMFI International. Uczniowie w zawodach technik informatyk, mechatronik i pojazdów samochodowych wyjadą do malowniczych miejscowości Celano i Avezzano w maju oraz wrześniu 2016 roku.

Script logo