Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Rozstrzygnięcie oferty nr 2

W dniu 25.11.2016 nastąpiło wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, księgowość, przygotowywanie dokumentacji i koordynację działań w celu realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER

Wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejszą cenę - 37 200 zł -  przedstawił oferent

LCE LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Oddział Łomża:

ul. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża.

<< Go back to the previous page