Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty - Usługa transportowa

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty Usługa transportowa ................................................................. (przedmiot zamówienia) Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres [...] Read more

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne ................................................................. (przedmiot zamówienia) Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża Nazwa [...] Read more

Zaproszenie do złożenia oferty - ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

Plik do pobrania Łomża, dn. 22.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty - ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających na staże [...] Read more

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi transportowe

Plik do pobrania Łomża, dn. 22.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi transportowe Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na usługi transportowe dla osób wyjeżdżających na staże zagraniczne do Włoch [...] Read more

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów biurowych

Łomża 17.12.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża działając zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...] Read more

Rozstrzygnięcie oferty nr 1

W dniu 25.11.2016 nastąpiło wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego i pedagogicznego uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży przed wyjazdem na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Praktyki zagraniczne [...] Read more

Rozstrzygnięcie oferty nr 2

W dniu 25.11.2016 nastąpiło wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, księgowość, przygotowywanie dokumentacji i koordynację działań w celu realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenę - [...] Read more

Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć

Łomża 21.11.2016 r. Znak sprawy: ZSMiO.26.2.4.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie [...] Read more

1 2 >