Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty - Usługa transportowa

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty

Usługa transportowa
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:        

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano:

NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFETY

Uzasadnienie wyboru oferty: ------------------------------------------

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Łomża, dn. 28.02.2017

<< Go back to the previous page