Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staże zagraniczne
.................................................................
(przedmiot zamówienia)

Nazwa i adres Zamawiającego:        

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
 Daniel Sawicki
 ul. Ks. Janusza I 8/69 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Daniel Sawicki ul. Ks. Janusza I 8/69 18-400 Łomża

 

1618,00 zł

2

Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Parzych
ul. Sienkiewicza 10/21 18-400 Łomża

 

1848,00 zł

3

------------------------------------------------------

 

-----------------------------

4

-------------------------------------------------------

 

------------------------------

Łomża, dn. 28.02.2017 r

<< Go back to the previous page