Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy"
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
przy wsparciu programu Unii Europejskiej PO WER

Zakupy

Zaproszenie do złożenia oferty - zarządzanie, księgowość, przygotowywanie dokumentacji

Łomża 21.11.2016 r. Znak sprawy: ZSMiO.26.2.5.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża działając zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014/2015 z dnia 20.04.2015r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o [...] Read more

< 1 2