Strona główna

Informacje o projekcie

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start

realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, języka angielskiego i informatyki.

Wsparciem objętych zostanie 112 uczniów. Będą to nie tylko osoby mające trudności w opanowaniu umiejętności podstawowych ale również uczniowie rozwijający swoją umiejętności. Zorganizowane zostaną zajęcia z informatyki kończące się egzaminem ECDL Start, ECDL Core, z angielskiego zakończone egzaminem PET sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia będą uatrakcyjniane poprzez wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych jakimi z pewnością są: tablice interaktywne, audiobooki, multimedialne słowniki języka angielskiego, pamięć USB. Uczniowie otrzymają niezbędne podręczniki, zbiory zadań, słowniki, kalkulatory, zeszyty i długopisy.

 

Działania  podzielone będą na następujące zadania:

 

Zadanie 1 Matematyka (36 osób)

Grupa I

Zajęcia wyrównawcze dla 12 uczniów klas pierwszych

Grupa II i III

Zajęcia z kształcenia umiejętności kluczowych sprawdzanych na maturze skierowane do 24 uczniów klas maturalnych

 

Zadanie 2 Język angielski (40 osób)

Grupa I

Zajęcia wyrównawcze dla 10 uczniów klas pierwszych

Grupa II i III

Zajęcia z kształcenia umiejętności językowych sprawdzanych na maturze skierowane do 10 uczniów klas maturalnych

Grupa IV

Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe, zakończone egzaminem PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Zadanie 3 Informatyka (36 osób)

Grupa I

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL Start + zajęcia z grafiki komputerowej – 12 osób

Grupa II

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL Start + zajęcia z tworzenia i administrowania stronami WWW – 12 osób

Grupa III

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL Start + Zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL Core – 12 osób 

©2010 DS