Deklaracja uczestnictwa
w projekcie

Regulamin rekrutacji

ZADANIE 1 - Kształcenie umiejętności informatycznych w zakresie CISCO i ECDL

ZADANIE 2 -Kształcenie umiejętności z branży hotelarskiej

ZADANIE 3 - Kształcenie umiejętności z branży elektrycznej i elektronicznej

Do zadania 3- Modele

ZADANIE 4 - Kształcenie w zakresie mechaniki ogólnej i tworzenia część z wykorzystaniem techniki CNC

Do zadania 4- Pokaz lakiernictwa

Do zadania 4-Wózki

ZADANIE 5 - kształcenie kluczowych kompetencji matematycznych dla 12 maturzystów

ZADANIE 6 - Szkolenie z kształcenia kluczowych kompetencji z języka angielskiego z certyfikatem TELC

Zadanie 7 - Praktyka zawodowa w hotelu LUBICZ 4-gwiazdkowym w Ustce

Wsparcie pomocnicze

Gra dydaktyczna - Symulacja przędsiębiorstwa - KACZKI

Zakończenie projektu